Protocol Covid-19

Protocol-Badminton-Nederland per 25 september 2021.

Richtlijnen algemeen, advies om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de
landelijk geldende maatregelen.
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak: dit geldt voor iedereen;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronabewijs verplicht is en de plicht om
registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel;
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto
zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje vanuit de Rijksoverheid
zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;
• alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn
toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
• publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan;