Protocol Covid-19

Protocol-Badminton-Nederland per 4 november 2020 (PDF)

NOC*NSF heeft de extra maatregelen in het Protocol verantwoord sporten vertaald, deze zijn nu ook door Badminton Nederland op hun website overgenomen.

Voor de jeugd schrijft Badminton Nederland:

Voor de jeugd is er niets gewijzigd. Kinderen tot en met 17 jaar mogen gewoon badmintonnen. Alleen competitiespelen is niet mogelijk. Er kunnen wel onderlinge wedstrijden tijdens de trainingen worden gespeeld.

Voor de senioren is de groepsgrootte terug gebracht van 4 naar 2 personen met de volgende omschrijving:

Dit houdt in dat zolang de maximale groepsgrootte voor 2 personen geldt, het dubbelspel niet meer gespeeld kan worden.
Het Badmintonprotocol vermeld op dit moment:

  • Zo lang 1,5 meter gewaarborgd kan worden mag je met maximaal 2 personen vanaf 18 jaar op één baan spelen, plaatsvinden.
  • Dubbel spelen kan niet voor 18 jaar en ouder omdat 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden en je met maximaal 2 personen op een baan kan

En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Vanuit de gemeente is het dringend advies gegeven om bij binnenkomst van de sportaccommodatie (>13 jaar) een niet-medisch mondkapje te dragen, tijdens het sporten mag dit mondkapje af.

Tevens verzoek ik de senioren om er rekening mee te houden dat het maximaal aantal personen in de Reimerswaalhal 30 is. Dit is inclusief de jeugdleden. Respecteer het aantal aanwezigen tijden de overlap met de jeugdleden, zij trainen tot 20:15 uur. Houdt deze overlap periode zo kort mogelijk.

Vooral gelden natuurlijk de onderstaande regels.

De volgende basisregels ter bestrijding van het Corona virus zijn nog steeds van kracht:
· heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
· ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
· was vaak uw handen;
· werk zoveel mogelijk thuis;
· vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen.