Protocol Covid-19

We zijn weer begonnen met onze sport, maar wel met diverse regels i.v.m. Covid-19.

Veelgestelde vragen heeft de NOCNSF de meeste vragen op een rij gezet.

Vooral gelden natuurlijk de onderstaande regels.

De volgende basisregels ter bestrijding van het Corona virus zijn nog steeds van kracht:
· heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
· ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
· was vaak uw handen;
· werk zoveel mogelijk thuis;
· vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen.

In overleg met de gemeente zijn een aantal regels afgesproken om zo veilig mogelijk te kunnen  sporten, de belangrijkste zijn:

  1. Communicatie van regels en voorwaarden aan onze leden.
  2. Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties mogen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.
  3. In de sporthal en kleedkamers is 1,5 meter afstand tot elkaar te realiseren. Verzoek is om na het sporten de kleedkamers via de sporthal te mogen verlaten aangezien de gang naar de kleedkamers te smal is.
  4. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Dit houdt in dat de dubbelspel variant beoefend kan worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
  5. Netten worden normaliter door de beheerder van de gemeente opgezet en afgebroken, hiervoor zijn geen speciale regels noodzakelijk.
  6. Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf.
  7. Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s)
  8. Shuttles worden door vereniging bewaard, voor de jeugd en seniorleden aparte shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles)
  9. Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende week.
  10. Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor.

Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we het virus onder controle houden zodat we het gehele seizoen kunnen badmintonnen!

Iedereen een prettig, sportief en gezellig seizoen toegewenst!