Bestuur

Het bestuur bestaat uit onderstaande leden.

Dagelijksbestuur

Voorzitter/Secretaris:

Paul van Gils
tel. 0113-383244
secretariaat@bcrillandiasmashers.nl

Penningmeester:

Robert de Kraker
financieel@bcrillandiasmashers.nl

Ledenadministratie:

Monica de Munck
ledenadministratie@bcrillandiasmashers.nl

Overige bestuursleden

Contactpersoon jeugdzaken en leden Rilland:

Marc de Kort
0113-560631

Activiteiten:

Peter Koster
06-19412334

Daisy Kimenai
daisykimenai@zeelandnet.nl

Taken bestuursleden