Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden.

Dagelijksbestuur

Voorzitter/Secretaris:

Paul van Gils
tel. 0113-383244
bcrs@kpnmail.nl

Penningmeester:

Monica de Munck
Robert de Kraker
financieel-bcrs@zeelandnet.nl

Overige bestuursleden

Contactpersoon jeugdzaken en leden Rilland:

Marc de Kort
0113-560631

Lid:

Peter Koster