Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Dagelijksbestuur

Voorzitter:

Eelco Nieuwenhuize

Secretaris:

Paul van Gils
tel. 0113-383244
bcrs@kpnplanet.nl

Penningmeester:

Monica de Munck
financieel-bcrs@zeelandnet.nl

Overige bestuursleden

Contactpersoon jeugdzaken en leden Rilland:

Marc de Kort
0113-560631

Lid:

Peter Koster