Contributie

Contributie betaling e.d. kan uitsluitend via BANK.

Betaling van contributie en de jaarlijkse bondsbijdrage dient bij voorkeur via een automatische doorlopende machtiging plaats te vinden. Hierbij machtig je de vereniging om een incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en één maal per jaar de bondsbijdrage. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze binnen 8 weken laten terugboeken. Deze manier van betalen scheelt ons veel tijd en geld. Voor nadere informatie kun je terecht bij onze penningmeester.

BETALING: Rabobank Kruiningen

banknummer NL89-RABO-0334-0109-69

t.n.v. Rillandia Smashers Kruiningen

Wil je bij betaling vermelden of dit contributie/bondsgeld of iets anders is.

Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd naar volgend boekjaar, maar opzegging van je lidmaatschap van de vereniging kan op ieder moment van het jaar plaatsvinden per eerst dag van de volgende maand.

Contributie per maand

(per 1 april 2024)

€ 12,50 senioren Kruiningen
€ 10,00 senioren Rilland
€ 10,00 senioren woensdagmiddag
€ 11,00 jeugd (tot 18 jaar)
€ 17,50 studenten per half jaar

Tevens bieden we een winter abonnement aan. Voor bv tennisspelers die in de winter toch actief willen blijven is er de mogelijkheid om in de periode november tot en met maart 3 maanden te komen badmintonnen. Kosten voor dit abonnement bedragen € 25,00. Je wordt niet aangemeld als lid van Badminton Nederland, maar mag aan alle activiteiten deelnemen die onze vereniging organiseert

Contributie per jaar van de bond: Badminton Nederland

€ 18,00 senioren
€ 18,00 jeugd

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient altijd SCHRIFTELIJK te geschieden bij de ledenadministratie.