Contributie

Contributie betaling e.d. kan uitsluitend via BANK.

Voorkeur voor automatische machtiging van je bankrekening, naar de rekening van B.C. Rillandia Smashers te Kruiningen.
Voor nadere informatie kun je terecht bij de penningmeester.

BETALING: Rabobank Kruiningen

banknummer NL89-RABO-0334-0109-69

t.n.v. Rillandia Smashers Kruiningen

Wil je bij betaling vermelden of dit contributie/bondsgeld of iets anders is.

Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd naar volgend boekjaar, maar opzegging van je lidmaatschap van de vereniging kan op ieder moment van het jaar plaatsvinden per eerst dag van de volgende maand.

Contributie per maand

(per 1 april 2019)

€ 11,00 senioren Kruiningen
€  8,50 senioren Rilland
€  8,50 senioren woensdagmiddag
€  9,75 jeugd (tot 18 jaar)
€ 15,00 studenten per half jaar

Contributie per jaar van de bond: Badminton Nederland

€ 18,00 senioren
€ 18,00 jeugd

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient altijd SCHRIFTELIJK  of via bcrs@kpnmail.nl te geschieden aan de secretaris.