Privacybeleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Dit betekent dat vanaf 25 mei 2018 ook onze vereniging te maken heeft met de strengere regels rond het verwerken van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder ook onze vereniging, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Voorop staat voor BV Rillandia Smashers dat persoonlijke gegevens enkel en alleen worden gebruikt voor de ledenadministratie, de betaling van de contributie en het informeren van leden over ontwikkelingen binnen de club. Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met derden, met uitzondering van Badminton Nederland. Als spelend lid van BV Rillandia Smashers ben je immers ook automatisch bondslid van Badminton Nederland.

Mocht je willen weten welke informatie van jou is vastgelegd in onze ledenadministratie, dan kan die worden opgevraagd via de secretaris van onze vereniging (secretariaat@bcrillandiasmashers.nl). Ook indien informatie op de website staat waarvoor geen toestemming is gegeven (bijvoorbeeld fotomateriaal) dan kan dit worden aangegeven op het betreffende e-mailadres.

Het volgende document geeft aan hoe BV Rillandia Smashers omgaat met jouw gegevens en waar ze voor worden gebruikt.

Privacy Verklaring