Vereniging

Badminton vereniging Rillandia Smashers is één van de oudste verenigingen van Zeeland en is opgericht op 1 januari 1959. De vereniging dankt zijn naam aan de plaats waar hij is opgericht. Meer informatie over de oprichting staat onderaan deze pagina. We zijn een badmintonvereniging die aangesloten is bij Badminton Nederland onder nummer 5589.

In de begin periode werkten er veel molukkers en ambonezen op de vliegbasis in Woensdrecht, en een behoorlijk aantal daarvan woonden in Rilland. Nu is badminton een sport die in Indonesie veel beoefend wordt, dus dat wilden die mensen graag hier ook weer gaan spelen. Zij speelden niet alleen in de sportvoorzieningen op de vliegbasis, maar wilden ook ’s avonds in hun woonplaats aan de gang. Dus zij begonnen met een clubje te spelen in het gymzaaltje te Rilland. Vandaar de naam Rillandia Smashers.

In de jaren daarna sloten zich er steeds meer mensen uit de omgeving bij aan. Toen na verloop van tijd veel mensen die aan het begin lid waren terug moesten naar het oosten bleven er gelukkig ruim genoeg mensen over om de club in stand te houden. Tot begin jaren tachtig is er altijd gespeeld in het zaaltje te Rilland, waar slechts 1 baan is.

Begin jaren tachtig is de Reimerswaalhal in Kruiningen gebouwd als centrale sportvoorziening voor alle kernen van de gemeente Reimerswaal.

De club is vanaf toen ook gaan spelen in de Reimerswaalhal, waar we immers 7 banen tot onze beschikking hebben. Het ledental is vanaf toen behoorlijk gaan groeien. Een klein gedeelte van onze leden spelen nog steeds in het zaaltje te Rilland op 1 baan.

In 2009 zijn er diverse aktiviteiten georganiseerd voor jong en oud i.v.m. het jubileumjaar.